Bảng tính móng đơn

0
6287

Móng đơn là các loại móng đỡ một cột hoặc một cụm cột đứng sát nhau có tác dụng chịu lực. Sử dụng dưới chân cột nhà, cột điện, mố trụ cầu… Móng đơn nằm riêng lẻ, trên mặt đất có thể là hình vuông, chữ nhật, tám cạnh, tròn,… Móng đơn có thể là móng cứng, móng mềm hoặc móng kết hợp. Cũng thường dùng khi sửa chữa cải tạo nhà nhỏ lẻ. Móng đơn là tiết kiệm nhất trong các loại móng.

Gửi các bạn bảng tính toán móng đơn được trình bày một cách đơn giản, khá đầy đủ (Thuyết minh, tính lún, tính toán thép, kiểm tra tiết diện móng). Mọi người tham khảo!

Link tải: Bảng tính móng đơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here