Bảng tính toán các loại móng

1
3021

Gửi các bạn một bảng tính toán các loại móng mà Admin sưu tầm được. Trong bảng tính bao gồm các sheet tính toán móng đơn, móng đơn không địa chất, móng băng, tính toán bản sàn. Gửi các bạn tham khảo.

Link tải: Bảng tính toán các loại móng

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here