Biệt thự đẹp Hưng Yên

Gửi anh em một mẫu thiết kế biệt thự đẹp do công ty AC thiết kế. Bộ hồ sơ bao gồm:

  • Bản vẽ thiết kế kiến trúc
  • Bản vẽ thiết kế kết cấu
  • Bản vẽ điện nước
  • File 3D sketchup

Anh em tham khảo. Link tải: Biệt thự đẹp Hưng Yên

Các bạn có thể xem qua video dưới đây để thấy được toàn bộ nội dung bộ hồ sơ trước khi tải tránh trường hợp tải xuống không vừa ý mình. Cám ơn các bạn!