Bảng tính Excel phần 2

Tiếp phần 01 hôm trước. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm 01 bộ Excel dùng để hỗ trợ tính toán trong xây dựng và hồ sơ quản lý chất lượng công trình. File mình sưu tầm từ trên mạng từ khá nhiều nguồn đơn lẻ, các bạn sử dụng để tham khảo nhé Link … Read more

Hồ sơ thiết kế nhà làm việc 7 tầng

Bộ hồ sơ thiết kế nhà làm việc 07 tầng bao gồm các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, thuyết minh kết cấu và file Etabs tham khảo. Tòa nhà được thiết kế sử dụng sàn nấm để nâng cao chiều cao thông thủy. Ở đây mình gửi kèm các bạn file Excel tính toán … Read more