Nhà công nghiệp

Tông hợp các hồ sơ thiết kế nhà công nghiệp (Nhà thép tiền chế, nhà máy…)

Bản vẽ nhà kho KCN Sông Mây

Gửi mọi người bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ nhà kho tại khu công nghiệp Sông Mây - huyện Trảng Bom - tỉnh...

Nhà máy nông sản Dalat Agro

Toàn bộ hồ sơ thiết kế nhà máy chế biến nông sản DaLat Agro bao gồm kiến trúc, kết cấu hệ thống ME, PCCC....

Nhà xưởng công nghiệp chính xác 1

Toàn bộ hồ sơ thiết kế dự án "Nhà xưởng công nghiệp chính xác VN1" VPIC 1 nằm tại Khu công nghiệp Khai Quang,...

LATEST NEWS

MUST READ