Giáo trình Revit Architecture

Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 của thầy Nguyễn Mạnh Tuấn – ĐH Xây dựng Hà Nội khá đầy đủ cho các bạn tự học Revit. Gửi mọi người tham khảo. Chúc mọi người thành công! Link tải: Giáo trình Revit Architecture