Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật này:

Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc điền vào biểu mẫu liên hệ. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại.

Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để liên hệ và hỗ trợ bạn, cung cấp thông tin về các cập nhật và nội dung liên quan đến ngành xây dựng.

Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc khi bạn đồng ý.

Sử Dụng Cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web.

Liên Kết Bên Ngoài: Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web này.

Thay Đổi Chính Sách: Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web.

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Cảm ơn bạn đã sử dụng tailieuxaydung.info và tin tưởng vào chính sách bảo mật của chúng tôi!