Cơ học kết cấu – Lều Thọ Trình

1
1902

Gửi tới các bạn 2 tập của cuốn sách Cơ học kết cấu của Lều Thọ Trình. Một cuốn sách gối đầu giường của các kỹ sư kết cấu.

Cơ học kết cấu là môn khoa học Lý thuyết – Thực nghiệm trình bày các phương pháp tính toán kết cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định do các nguyên nhân khác nhau: tải trọng, nhiệt độ, lún, chế tạo không chính xác.Lý thuyết – Thực nghiệm: Lý thuyết : Dự báo khả năng làm việc của kết cấu. Thực nghiệm: Phát hiện tính chất vật liệu và kiểm tra lý thuyết.

02 tập của cuốn sách bao gồm Tập 1: Hệ tĩnh định; Tập 2: Hệ siêu tĩnh.

Link tải: Cơ học kết cấu – Lều Thọ Trình

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here