Contact

Tổng hợp chọn lọc tài liệu cho ngành Xây dựng với mục đích hỗ trợ cho cộng đồng kỹ sư, kiến trúc sư Xây dựng có được những tư liệu quý. Đóng góp cho sự phát triển chung của cả ngành Xây dựng tại Việt Nam.

Tài liệu ngành Xây dựng
Ho Chi Minh City, Viet Nam

(+84) 932.900.677

Email: [email protected]

Send us a message!

Tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để cùng nhau phát triển