Điều Khoản Sử Dụng

Trang này xác định các quy định và điều khoản mà bạn cần tuân theo khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây:

Sở Hữu Trí Tuệ: Tất cả các tài liệu, nội dung và tài nguyên trên tailieuxaydung.info được đội ngũ tailieuxaydung.info tìm kiếm từ các nguồn miễn phí trên internet và không thuộc sở hữu của tailieuxaydung.info. Bạn có thể sử dụng lại các nguồn tài liêu này nhưng không được sao chép, tái sản xuất hoặc phân phối các tài liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu của tài liệu.

Sử Dụng Cẩn Thận: Bạn đồng ý sử dụng trang web một cách có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp hiện hành. Không được tạo ra hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền, đồi trụy, hay gây hại nào.

Bảo Mật Tài Khoản: Nếu bạn đăng ký tài khoản trên trang web, bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình. Không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ ai khác.

Không Bảo Đảm Chất Lượng: Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và hữu ích, nhưng không đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và nội dung trên trang web đều hoàn toàn chính xác hoặc thích hợp cho mọi tình huống.

Liên Kết: Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web này.

Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web.

Trong việc sử dụng trang web tailieuxaydung.info, bạn cam kết tuân thủ những điều khoản và quy định được nêu trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Cảm ơn bạn đã sử dụng tailieuxaydung.info!