Hồ sơ thiết kế cống Tân Thuận

Hồ sơ thiết kế cống Tân Thuận 01 trong 06 cống ngăn triều, chống nhập cho TP. Hồ Chí Minh được đầu tư bởi Trung Nam Group. Cống có bề rộng thông nước 40m, âu thuyền 15m, đóng mở bằng hệ thống xi lanh thủy lực, hệ thống bơm công suất 18m3/s, gia cố hành lang lòng dẫn bằng cừ DƯL SW600A, gia cố nền bằng cọc khoan nhồi. Mời mọi người tham khảo công trình thủy lợi trên