Hồ sơ thiết kế nhà làm việc 7 tầng

Bộ hồ sơ thiết kế nhà làm việc 07 tầng bao gồm các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, thuyết minh kết cấu và file Etabs tham khảo. Tòa nhà được thiết kế sử dụng sàn nấm để nâng cao chiều cao thông thủy. Ở đây mình gửi kèm các bạn file Excel tính toán kiểm tra sàn nấm. Mọi người tham khảo nhé

Nguồn: Hattesale

Link tải: Hồ sơ thiết kế nhà làm việc 7 tầng