Hồ sơ thiết kế trụ sở Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch

Gửi các bạn tham khảo bộ hồ sơ thiết kế trụ sở Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch bao gồm:

  • Thuyết minh thiết kế
  • Bản vẽ kiến trúc, kết cấu
  • Bản vẽ điện nước, các hạng mục phụ
  • Dự toán chi tiết công trình

Link tải: Hồ sơ thiết kế trụ sở Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch

Next Post