Hồ sơ thiết kế trung tâm Khoa học Công nghệ Vũng Tàu

Bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ – Trung tâm tin học thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm:

  • Bản vẽ thiết kế kiến trúc
  • Bản vẽ thiết kế kết cấu
  • Bản vẽ hệ thống điện, nước
  • Dự toán chi tiết toàn công trình

Link tải: Hồ sơ thiết kế trung tâm Khoa học Công nghệ Vũng Tàu