Hồ sơ thiết kế trường mẫu giáo

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ trường mẫu giáo tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bao gồm các bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước. Gửi các bạn tham khảo!