Khách sạn 18 tầng

0
240

Gửi các bạn tham khảo một bộ hồ sơ thiết kế khách sạn với quy mô 18 tầng tại Đà Nẵng. Sử dụng hệ kết cấu khung cột, vách BTCT để tăng chiều cao thông thủy phương án được sử dụng là dầm bẹt. Sau đây là một số hình ảnh từ hồ sơ. Bao gồm các mặt đứng, mặt bằng các tầng điển hình.
Link tải: Khách sạn 18 tầngBÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here