Móng cọc – GS. Vũ Công Ngữ

0

Thêm một cuốn sách hay gửi đến mọi người Giáo trình Móng cọc – Phân tích và thiết kế của GS. Vũ Công Ngữ và Ths. Nguyễn Thái. Các nội dung chủ yếu trong cuốn sách:

  • Chương 1: Tổng quan về móng cọc
  • Chương 2: Cọc chế sẵn
  • Chương 3: Cọc nhồi
  • Chương 4: Tính toán cọc làm việc đồng thời với nền
  • Chương 5: Một số phương pháp thí nghiệm cọc
  • Chương 6: Lựa chọn giải pháp móng cọc
  • Phụ lục 1: Tính nén lún và sức chống cắt của đất
  • Phụ lục 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc
  • Phụ lục 3: Một số phương trình xấp xỉ
  • Phụ lục 4: File số liệu các ví dụ GRL-WEAP

Gửi các bạn file pdf của cuốn sách trên. Anh em nào cần tải về nghiên cứu nha

Link tải: Móng cọc – GS. Vũ Công Ngữ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here