Nhà máy nông sản Dalat Agro

Toàn bộ hồ sơ thiết kế nhà máy chế biến nông sản DaLat Agro bao gồm kiến trúc, kết cấu hệ thống ME, PCCC. Các hạng mục bao gồm Nhà xưởng tinh (38x84m), Nhà xương thô (30x54m), Nhà điều hành, bếp ăn, Trạm biến thế, Bể nước ngầm, Nhà xe, Bể xử lý nước thải và các hạng mục phụ trợ khác. Gửi các bạn tham khảo!