Nhà máy Quang Hưng Plus

0
931

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, hạ tầng của nhà máy Quang Hưng Plus. Bộ hồ sơ gồm có:

  • Nhà xưởng có khẩu độ 67.5m dài 87m
  • Nhà văn phòng sử dụng kết cấu thép

Gửi anh em tham khảo.

Link tải: Nhà máy Quang Hưng Plus

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here