Nhà xưởng công nghiệp chính xác 1

Toàn bộ hồ sơ thiết kế dự án “Nhà xưởng công nghiệp chính xác VN1” VPIC 1 nằm tại Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Quy mô dự án:

  • Nhà xưởng A (30x168m)
  • Nhà xưởng B (30x168m)
  • Nhà xưởng C (30x120m)
  • Nhà xưởng D (35x108m)
  • Nhà xưởng E (25x78m)
  • Các hạng mục phụ trợ: Nhà xe, Nhà Gas, Nhà điện, Kho phế phẩm, Nhà bảo vệ, Trạm cân, Bãi Container, Trạm xử lý nước thải…

Link tải: Nhà xưởng công nghiệp chính xác 1