Thiết kế nhà làm việc Vietcombank Cai Lậy

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ bao gồm bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ hệ thống M&E và dự toán chi tiết từng hạng mục công trình nhà làm việc Vietcombank PGD Cai Lậy, tinhr Tiền Giang. Đây là một mẫu thiết kế khá điển hình của các Phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank. Gửi mọi người tham khảo