Tính toán thiết kế mái đón

1
1543

Gửi các bạn bộ bản vẽ, thuyết minh tính toán và file SAP để chạy nội lực của mái đón kính điển hình. Các bạn tham khảo!

Link tải: Tính toán thiết kế mái đón

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here